Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Registrace pacientů do naší péče

publikováno

Ordinace může poskytovat celý rozsah hrazené péče v oboru všeobecné praktické lékařství pouze svým registrovaným pacientům. Pacienty můžeme registrovat od 14 let věku. Neregistrované pacienty můžeme ošetřit na náklady zdravotní pojišťovny pouze v akutním stavu v rámci tzv. nepravidelné péče (např. při nedostupnosti registrujícího lékaře při pobytu mimo bydliště).

Registrujeme zpravidla pacienty starší 18 let, kteří jsou pojištěni u smluvní zdravotní pojišťovny. Upozorňujeme, že máme právo nového pacienta odmítnout, a to v případě, že by vzdálenost místa jeho bydliště neumožňovala návštěvní službu nebo by příjetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení a nebo přijetí pacienta brání provozní důvody1.

Registrujícího poskytovatele můžete změnit jednou za 3 měsíce2.

Postup při registraci

Pro registraci do naší péče musíte přijít do ordinace osobně s kartičkou zdravotní pojišťovny a občanským průkazem3. Sestra s Vámi vyplní registrační list a objedná Vás na vstupní komplexní vyšetření.

Pro zajištění návaznosti poskytované péče vyžadujeme podrobný výpis ze zdravotní dokumentace od původního registrujícího lékaře. Pro tento účel Vám vystavíme Žádost o předání zdravotních informací. Vyhotovení výpisu hradí Vaše zdravotní pojišťovna. Písemná žádost může být doručena původnímu lékaři buď osobně (pacientem), nebo poštou (naší ordinací). Výpis vezměte s sebou na vstupní vyšetření!

Přechod od praktického lékaře pro děti a dorost

Dětský praktický lékař může registrovat pacienty do posledního dne před dosažením 19. narozenin. Poté zdravotní pojišťovna automaticky registraci zruší. Dětský lékař Vás může (nemusí) ošetřit i po ukončení registrace, ale již pouze v rámci nepravidelné péče (viz výše).

Žádný právní předpis sice nenařizuje, že musíte mít svého praktického lékaře, ale tuto možnost Vám nedoporučujeme. Lékaře obvykle nejvíce potřebujete, když to nejméně čekáte, a proto je lépe mít zajištěného svého lékaře s předstihem.

Registrace probíhá stejně, jak je popsáno výše.

  • 1) § 48 odst. 1 a–c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění
  • 2) § 11 odst. 1 b) zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění v platném znění
  • 3) § 41 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění
© 2013–2024 | Jan Virt | 181985 lidí | prodleva 11.37 ms | databáze 3 spojení za 0.85 ms | paměť 673 kB