Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Pracovnělékařské preventivní prohlídky

publikováno

Pracovnělékařské prohlídky provádíme zaměstnancům (a uchazečům o zaměstnání) našich smluvních partnerů. Ostatním zaměstnancům (nebo uchazečům o zaměstnání) provádíme prohlídky pouze pokud je činnost zařazena do 1. kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Jak postupovat?

Zaměstnavatel Vás vybaví žádostí o prohlídku (vstupní, periodickou, mimořádnou, výstupní). Poté se objednáte nebo to udělá zaměstnavatel za Vás. Pozor, je třeba počítat s objednací dobou 2–4 týdnů. V případě rizikových prací (kategorie 2R, 3, 4) Vás před vlastní prohlídkou odešleme s žádankami k odborným vyšetřením podle potřeby. Prohlídka trvá 20–40 minut a zahrnuje rozhovor a fyzikální vyšetření s ohledem na vykonávanou práci. Výstupem prohlídky je vystavení posudku o zdravotní způsobilosti.

Co si vzít sebou?

Budete potřebovat:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz),
  • žádost o prohlídku správně vyplněnou a potvrzenou zaměstnavatelem,
  • výpis ze zdravotní dokumentace nejste-li náš registrovaný pacient,
  • ranní moč (cca 50 ml),
  • brýle, sluchadlo nebo jiné zdravotní kompenzační pomůcky máte-li je používat,
  • hotovost v případě vstupní prohlídky, kterou zaměstnavatel nemusí hradit.

Nesouhlasím se závěrem prohlídky

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (tzn. zaměstnavatel), za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání písemně podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek, s výjimkou, je-li učiněn závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá.

© 2013–2024 | Jan Virt | 176650 lidí | prodleva 17.04 ms | databáze 3 spojení za 1.22 ms | paměť 677 kB