Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Poskytované zdravotní služby

publikováno

Poskytujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro naše registrované pacienty a akutní ošetření všem pacientům. Registrujeme pacienty starší 18 let (výjimečně mladší).

Praktický lékař figuruje v systému zdravotní péče jako průvodce pacienta. Je prvním článkem, který s nemocným pacientem přijde do styku. Provádí, spolu s lékaři jiných specializací, diagnostiku všech poruch zdraví a tyto pacienty také léčí – sám nebo ve spolupráci se specialisty. Na rozdíl od jiných evropských zemí, pacient v České republice nemusí mít doporučení k vyšetření lékařem od svého registrujícího praktického lékaře.

„Dobrý lékař nemocem předchází, průměrný je léčí a špatný se zabývá už jen komplikacemi.“
staré čínské přísloví

Seznam poskytované péče1

Diagnosticko-léčebná

Diagnostika a léčba poruch zdraví.

Dispenzární

Pravidelné, dlouhodobé sledování a hodnocení zdravotního stavu a léčby chronických onemocnění2.

Preventivní

Vyhledávání časných příznaků onemocnění a léčba stavů, o kterých víme, že zvyšují nemocnost a/nebo úmrtnost s cílem zlepšení životní vyhlídky. Základním nástrojem v rukou praktického lékaře je všeobecná preventivní prohlídka.

Posudková

Posuzování zdravotního stavu vzhledem k práci, vzdělávání, sportu, řízení motorových vozidel a dalších činností na žádost správního orgánu, zaměstnavatele a nebo pacienta.

Pracovnělékařská

Péče o zdraví zaměstnanců, která zahrnuje hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, posuzování zdravotní způsobilosti k práci (pracovnělékařské prohlídky), poradenství na ochranu zdraví při práci, před úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci, dohled na pracovištích a nad výkonem práce3. Pracovnělékařské služby poskytujeme na základě smlouvy se zaměstnavatelem. Vyjma nemocí z povolání a následných pracovních prohlídek tyto služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, cena je smluvní. Pro více informací nás kontaktujte.

Seznam služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas4

Neposkytujeme službu, ke které je vyžadován písemný souhlas.

  • 1) Tím, jak byl nahrazen zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákonem č. 372/2011, o zdravotních službách, s platností od 1. 4. 2012, pojem „péče“ byl nahrazen za „službu“. Zde používám tyto pojmy promiskue, i když v sobě skrývají odlišnosti.
  • 2) vyhláška č. 39/2012, o dispenzární péči,
  • 3) § 53 zákona č. 373/2011, o specifických zdravotních službách,
  • 4) § 45 odst. 2 b) zákona č. 372/2011, o zdravotních službách.
© 2013–2024 | Jan Virt | 181981 lidí | prodleva 10.88 ms | databáze 3 spojení za 0.8 ms | paměť 679 kB