Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Ceník péče nehrazené ze zdravotního pojištění

publikováno

Ceníky níže jsou pouze pro Vaši informaci, aktuální platné ceny jsou vyvěšeny na nástěnce v čekárně.

Nenabízíme žádný nadstandard.

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění

Celkové vyšetření a vydání posudku
  • k pracovní činnosti (vstupní, periodická, mimořádná pracovně-lékařská prohlídka v kategorii první
  • k řidičskému oprávnění
  • ke zbrojnímu průkazu
  • pro výkonnostní, organizované sportovce
800 Kč
Cílené vyšetření a vydání potvrzení pro profesní průkaz, sport. činnost, studium, rekreační akce apod. 500 Kč
Cílené vyšetření se zpracováním lékařské zprávy nebo vydáním posudku
(např. při napadení jinou osobou, posudek o bolestném při pracovním úrazu)
600 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace (např. pro pracovní prohlídku) 450 Kč
Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace (např. pro komerční pojišťovnu) od 600 Kč
Vyplnění podkladů pojistného plnění pro komerční pojišťovnu (úraz, bolestné, nemoc apod.) od 300 Kč
Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb 452 Kč
Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání 151 Kč
Vyjádření lékaře ohledně možného pracovního zařazení osoby ev. schopnosti absolvovat rekvalifikační kurz (např. pro úřad práce) 363 Kč
Aplikace elastického tejpu 250 Kč
Kineziologický tejp á 50 cm 60 Kč
Černobílá kopie zdravotnické dokumentace á 1 strana A4 10 Kč
Odeslání obyčejné listovní zásilky (do 500 g) 40 Kč
Odeslání doporučené listovní zásilky (do 500 g) 100 Kč
Vystavení a vyplnění mezinárodního očkovacího průkazu (doplnění pouze platných očkování) 250 Kč
Konzultace, příprava podkladů a poučení a sepsání dříve vysloveného přání od 600 Kč
Jiný administrativní úkon bez vyšetření pacienta á 10 minut 350 Kč

Samoplátci

Výkony provedené na žádost klienta (bez zdravotní indikace, tj. zejména plastické operace) a u osob bez platného pojištění u smluvní zdravotní pojišťovny.

Komplexní vyšetření pacienta (např. předoperační) 900 Kč
Cílené vyšetření pacienta 500 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta 400 Kč
Odběr biologického materiálu 100 Kč
Aplikace léčiva do svalu nebo do podkoží 100 Kč
Kanylace periferní žíly s aplikací léčiva 200 Kč
Vyšetření moče diagnostickým proužkem 75 Kč
Vyšetření saturace kyslíkem pulzním oxymetrem 150 Kč
Otoskopické vyšetření, oboustranné 250 Kč
Vyšetření CRP metodou POCT 250 Kč
Vyšetření INR metodou POCT 250 Kč
Vyšetření EKG včetně interpretace nálezu 250 Kč
Změření končetinových tlaků na všech končetinách (ABI) 250 Kč
Kvantitativní vyšetření přítomnosti krve ve stolici (FOB) 550 Kč

Očkování

Ceny očkování jsou konečné a zahrnují také zápis očkování do (mezinárodního) očkovacího průkazu.

Onemocnění Očkovací látka (výrobce) Počet dávek Přeočkování Cena dávky Cena celkem
Břišní tyfus Typhim (Sanofi Pasteur) 1 á 3 roky (podle potřeby) 1300 Kč
Černý kašel (kombinovaná vakcína Tdap – tetanus, diftérie, acelulární pertuse) Adacel (Sanofi Pasteur) nebo Boostrix (GlaxoSmithKline) 1 á 10 let 800 Kč / 1000 Kč 1)
Cholera Dukoral (Valneva Sweden) 2 á 2 roky (podle expozice) 1250 Kč 2500 Kč
Klíšťová encefalitida Encepur (Novartis) 3 1. po 3 letech, poté
< 50 let á 5 let,
> 50 let á 3 roky
900 Kč 2700 Kč
Klíšťová encefalitida FSME-Immun (Baxter) 3 1. po 3 letech, poté
< 60 let á 5 let,
> 60 let á 3 roky
900 Kč 6) 2700 Kč 6)
Meningokok A, C, W135, Y Menveo (GlaxoSmithKline) nebo Nimenrix (Pfizer) 1 nestanoveno (podle expozice) 1300 Kč
Meningokok B Bexsero (GlaxoSmithKline) 2 nestanoveno 2000 Kč 4000 Kč
Pásový opar (herpes zooster, jen pro osoby starší 50 let, které onemocnění ještě neprodělaly) Shingrix (GlaxoSmithKline) 1 nestanoveno 5000 Kč 5000 Kč
Plané neštovice (varicella, pouze pro osoby, které onemocnění nikdy neprodělaly) Varilrix (GlaxoSmithKline) 2 nestanoveno 1000 Kč 2000 Kč
Pneumokoková onemocnění (doporučeno pro osoby starší 50 let) Prevenar 13 nebo Apexxnar 20 (Pfizer) případně Pneumovaxx 23 (Merck Sharp) 1 nestanoveno 1500 Kč 3)/ 1700 Kč / 750 Kč  1500 Kč 3)/ 1700 Kč / 750 Kč 
Příušnice, spalničky a zarděnky Priorix (GlaxoSmithKline) 1–2 nestanoveno 700 Kč 1400 Kč
Tetanus Tetanol pur (Novartis) 3 < 60 let á 15 let, > 60 let á 10 let 450 Kč 4)
Virová hepatitida typu A Avaxim 160 U (Sanofi Pasteur), Vaqta Adult (Merck Sharp) případně Havrix 1440 (GlaxoSmithKline) 2 á 10–15 let 5) 1200 Kč 2400 Kč
Virová hepatitida typu A a B Twinrix (GlaxoSmithKline) 3 á 10–15 let 5) 1700 Kč 5100 Kč
  • 1) nižší cena je v případě, že kombinovaná očkovací látka je aplikována v rámci pravidelného očkování proti tetanu;
  • 2) nižší cena je pro indikované skupiny a starší 65 let, nejlevnější variantu včetně aplikace hradí zdravotní pojišťovna;
  • 3) pacienti nad 65 let věku mají očkování plně hrazeno smluvní zdravotní pojišťovnou;
  • 4) pacienti s platným zdravotním pojištěním mají očkování plně hrazené (stát hradí očkovací látku, zdravotní pojišťovna její aplikaci), očkování tedy platí pouze pacienti bez platného pojištění u smluvní zdravotní pojišťovny;
  • 5) předpokládaná doba účinnosti očkování – interval přeočkování není výrobcem stanoven, ale doporučujeme aplikovat posilovací dávku v případě vysokého rizika nákazy.
  • 6) pacienti nad 50 let věku mají očkování plně hrazeno smluvní zdravotní pojišťovnou;
© 2013–2024 | Jan Virt | 176649 lidí | prodleva 11.89 ms | databáze 3 spojení za 0.97 ms | paměť 703 kB