Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Ceník péče nehrazené ze zdravotního pojištění

publikováno

Ceník je platný do 5.10.2021, aktuální ceny jsou vyvěšeny v čekárně.

Nenabízíme žádný nadstandard.

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění

Celkové vyšetření a vydání posudku
  • k pracovní činnosti (vstupní, periodická, mimořádná pracovně-lékařská prohlídka v kategorii první
  • k řidičskému oprávnění
  • ke zbrojnímu průkazu
  • pro výkonnostní, organizované sportovce
600 Kč
Cílené vyšetření a vydání potvrzení pro profesní průkaz, sport. činnost, studium, rekreační akce apod. 240 Kč
Cílené vyšetření se zpracováním lékařské zprávy nebo vydáním posudku
(např. při napadení jinou osobou, posudek o bolestném při pracovním úrazu)
420 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace (např. pro pracovní prohlídku) 290 Kč
Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace (např. pro komerční pojišťovnu) á 20 minut 370 Kč
Vyplnění podkladů pojistného plnění pro komerční pojišťovnu (úraz, bolestné, nemoc apod.) á 20 minut 300 Kč
Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb 275 Kč
Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání 92 Kč
Vyjádření lékaře ohledně možného pracovního zařazení osoby ev. schopnosti absolvovat rekvalifikační kurz (např. pro úřad práce) 223 Kč
Aplikace elastického tejpu 150 Kč
Kineziologický tejp á 50 cm 30 Kč
Kineziologický tejp pro citlivou pokožku á 50 cm 35 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu (DPN apod.) 50 Kč
Černobílá kopie zdravotnické dokumentace á 1 strana A4 5 Kč
Odeslání obyčejné listovní zásilky (do 500 g) 30 Kč
Odeslání doporučené listovní zásilky (do 500 g) 80 Kč
Vystavení a vyplnění mezinárodního očkovacího průkazu (doplnění pouze platných očkování) 150 Kč
Konzultace, příprava podkladů a poučení a sepsání dříve vysloveného přání od 500 Kč
Jiný administrativní úkon bez vyšetření pacienta á 10 minut 170 Kč

Samoplátci

Výkony provedené na žádost klienta (bez zdravotní indikace, tj. zejména plastické operace) a u osob bez platného pojištění u smluvní zdravotní pojišťovny.

Komplexní vyšetření pacienta (např. předoperační) 650 Kč
Cílené vyšetření pacienta 320 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta 260 Kč
Odběr biologického materiálu 50 Kč
Aplikace léčiva do svalu nebo do podkoží 50 Kč
Kanylace periferní žíly s aplikací léčiva 150 Kč
Sepsání návrhu léčebně rehabilitační léčby 280 Kč
Vyšetření moče diagnostickým proužkem 30 Kč
Změření saturace kyslíkem pulzním oxymetrem 100 Kč
Otoskopické vyšetření, oboustranné 150 Kč
Vyšetření CRP metodou POCT 200 Kč
Vyšetření INR metodou POCT 200 Kč
Vyšetření EKG včetně interpretace nálezu 200 Kč
Spirometrické vyšetření (screeningové) 200 Kč
Změření končetinových tlaků na všech končetinách (ABI) 200 Kč
Kvantitativní vyšetření přítomnosti krve ve stolici (FOB) 200 Kč

Očkování

Ceny očkování jsou konečné a zahrnují také zápis očkování do (mezinárodního) očkovacího průkazu.

Onemocnění Očkovací látka (výrobce) Počet dávek Přeočkování Cena dávky Cena celkem
Břišní tyfus Typhim (Sanofi Pasteur) 1 á 3 roky (podle potřeby) 950 Kč
Černý kašel (kombinovaná vakcína Tdap – tetanus, diftérie, acelulární pertuse) Adacel (Sanofi Pasteur) nebo Boostrix (GlaxoSmithKline) 1 á 10 let 700 Kč / 900 Kč 1)
Cholera Dukoral (Valneva Sweden) 2 á 2 roky (podle expozice) 1300 Kč 2600 Kč
Chřipka pro sezónu 2021/2022 Vaxigrip Tetra (Sanofi Pasteur) 1 každý rok (září–listopad) 0 Kč / 600 Kč 2)
Klíšťová encefalitida Encepur (Novartis) 3 1. po 3 letech, poté
< 50 let á 5 let,
> 50 let á 3 roky
900 Kč 2700 Kč
Klíšťová encefalitida FSME-Immun (Baxter) 3 1. po 3 letech, poté
< 60 let á 5 let,
> 60 let á 3 roky
900 Kč 2700 Kč
Meningokok A, C, W135, Y Menveo (GlaxoSmithKline) nebo Nimenrix (Pfizer) 1 nestanoveno (podle expozice) 1900 Kč
Meningokok B Bexsero (GlaxoSmithKline) 2 nestanoveno 3400 Kč 6800 Kč
Pásový opar (herpes zooster, jen pro osoby starší 50 let, které onemocnění ještě neprodělaly) Zostavax (Sanofi Pasteur) 1 nestanoveno 4400 Kč 4400 Kč
Plané neštovice (varicella, pouze pro osoby, které onemocnění nikdy neprodělaly) Varilrix (GlaxoSmithKline) 2 nestanoveno 1550 Kč 3100 Kč
Pneumokoková onemocnění (doporučeno pro osoby starší 50 let) Prevenar 13 (Pfizer) 1 nestanoveno 1700 Kč 3) 1700 Kč 3)
Příušnice, spalničky a zarděnky Priorix (GlaxoSmithKline) 1–2 nestanoveno 700 Kč 1400 Kč
Tetanus Tetanol pur (Novartis) 3 < 60 let á 15 let, > 60 let á 10 let 450 Kč 4)
Virová hepatitida typu A Avaxim 160 U (Sanofi Pasteur), Vaqta Adult (Merck Sharp) případně Havrix 1440 (GlaxoSmithKline) 2 á 10–15 let 5) 1250 Kč 2500 Kč
Virová hepatitida typu B Engerix-B (GlaxoSmithKline) 3 á 10–15 let 5) 900 Kč 2700 Kč
Virová hepatitida typu A a B Twinrix (GlaxoSmithKline) 3 á 10–15 let 5) 1700 Kč 5100 Kč
Vzteklina Verorab (Sanofi Pasteur) 4 1. po 1 roce, poté á 5 let 650 Kč 2600 Kč
  • 1) nižší cena je v případě, že kombinovaná očkovací látka je aplikována v rámci pravidelného očkování proti tetanu;
  • 2) nižší cena je pro indikované skupiny a starší 65 let, nejlevnější variantu včetně aplikace hradí zdravotní pojišťovna;
  • 3) pacienti nad 65 let věku mají očkování plně hrazeno smluvní zdravotní pojišťovnou;
  • 4) pacienti s platným zdravotním pojištěním mají očkování plně hrazené (stát hradí očkovací látku, zdravotní pojišťovna její aplikaci), očkování tedy platí pouze pacienti bez platného pojištění u smluvní zdravotní pojišťovny;
  • 5) předpokládaná doba účinnosti očkování – interval přeočkování není výrobcem stanoven, ale doporučujeme aplikovat posilovací dávku v případě vysokého rizika nákazy.
© 2013–2022 | Jan Virt | 138277 lidí | prodleva 11.16 ms | databáze 3 spojení za 0.79 ms | paměť 703 kB