Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Aktuálně

publikováno

  • Prosíme pacienty se známkami infekčního onemocnění aby v prostorách ordinace a čekárny používali ochranu dýchacích cest minimálně chirurgickou rouškou, ideálně respirátorem bez výdechového ventilku. Děkujeme.
  • Vracíme se k původnímu modelu objednávání — pro akutně nemocné máme vyhrazený prostor denně 7:30–8:30. V tuto dobu neobjednáváme na čas a mimo ošetřování nemocných, kteří náhle onemocněli nebo u nich došlo k nečekanému zhoršení zdravotního stavu, jiné činnosti neprovádíme.
  • Všeobecné preventivní prohlídky hradí zdravotní pojišťovny každému pojištěnci 1× za 24 měsíců. Rozdíl od pracovnělékařských prohlídek je zejména v tom, že mají za cíl odhalit „běžné“ nemoci dříve, než se objeví komplikace, a udržet tak zdraví i ve vysokém věku. Objednat se můžete telefonicky u sestry. Jak u nás probíhá preventivní prohlídka?

Plánovaná dovolená

Na rok 2024/2025 je naplánována dovolená/školení ve dnech:

  • 21. 6. 2024,
  • 15.–26. 7. 2024,
  • 12.–23. 8. 2024.

Během dovolené, pokud není uvedeno jinak, nás zastupuje pro akutní případy s ohledem na vlastní ordinační dobu MUDr. Alena Brotanová, která sídlí ve stejné budově a sdílíme s ní společnou čekárnu.

V neodkladných případech mimo naši ordinační dobu se obraťte na Pardubickou lékařskou pohotovost nebo přímo na Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, viz náhlá porucha zdraví.

Registrace

V současné době nepřijímáme nové pacienty k registraci do naší péče bez výjimek. Přijmutím dalších klientů do naší péče bychom ohrozili kvalitu námi poskytovaných zdravotních služeb. Potvrzení o odmítnutí k registraci Vám vystavíme na požádání.

© 2013–2024 | Jan Virt | 179958 lidí | prodleva 12.39 ms | databáze 3 spojení za 1.02 ms | paměť 724 kB