Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Přístrojové vybavení ordinace

publikováno

Automatický externí defibrilátor (AED)

Phillips HeartStart FRx

Pro naléhavé stavy máme ordinaci vybavenou automatickým externím defibrilátorem HeartStart FRx firmy Philips. Přístroj slouží k časné defibrilaci pacientů se srdeční zástavou.

Předpokladem pro úspěšnou kardio-pulmonální resuscitaci dospělých pacientů je časná defibrilace s obnovením normálního srdečního rytmu a krevního oběhu. Nejčastější příčinou náhlé poruchy vědomí dospělých pacientů je maligní arytmie při akutním infarktu myokardu. Jedině defibrilace může obnovit normální srdeční činnost. S použitím AED roste úspěšnost resuscitace, procento přežití a kvalita resuscitovaných pacientů.

Přístroj na měření CRP

Orion QuikRead 101

Ordinace je vybavena přístrojem QuickRead 101 firmy Orion Diagnostica Oy, který umí změřit hodnotu CRP v krvi. Vyšetření se provádí z kapilární krve: po desinfekci bříška prstu ruky se provede malý vpich jehlou (lancetou), kapka krve se nachá navzlínat do kapiláry do výšky asi 2,5 cm. Vzorek takto získané krve se vyšetří v přístroji za použití diagnostického setu. Výsledek známe do 3 minut.

Praktické využití

Podle hodnoty CRP můžeme celkem přesně odhadnout původce infekčního onemocnění – virové či bakteriální. To je důležité z hlediska terapie, protože až na výjimky je léčba virových infektů pouze symptomatická (úlevová). Naproti tomu bakteriální onemocnění vyžaduje léčbu antibiotiky (cílenou).

BTL-08 SD

EKG

Přímo v ordinaci máme 12-svodový EKG přístroj BTL-08 SD. Na ležícího pacienta se umístí elektrody přístroje – 4 končetinové (na každou končetinu po jedné) a 6 hrudních (přísavných). Natočení elektrokardiogramu trvá asi 5 minut.

Vyšetření provádíme v rámci preventivních prohlídek všem pacientům od 40 let věku, pravidelně všem pacientům před plánovanou operací, pacientům s arteriální hypertenzí, cukrovkou atd. Nezastupitelnou úlohu sehrává EKG při arytmiích (nepravidelná srdeční akce) a při akutním koronárním syndromu (srdečním „infarktu“).

Pulzní prstový oxymetr

Nonin Onyx Vantage

Vlastníme přesný prstový pulzní oxymetr Nonin Onyx Vantage. Oxymetr umí během několika vteřin změřit saturaci kyslíkem, tj. podíl červených krvinek nesoucí kyslík v procentech, a tepovou frekvenci, pouhým přiložením na prst.

Normální hodnoty saturace kyslíkem jsou nad 95 % a klesají při poruše okysličování krve. Vyšetření nám dává orientační informaci o tom, jak funguje výměna plynů v plicích. Nízké hodnoty svědčí pro zhoršení astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, ale také pro těžký zápal plic apod.

Glukometr

Wellion LUNA DuoStyle

V ordinaci máme k dispozici glukometr Wellion LUNA Duo Style. Vyšetření se provádí z kapky krve o minimálním objemu 0,5 µl, kterou získáme po desinfekci prstu z malého vpichu tenkou jehlou (lancetou). Výsledek známe do 5 sekund.

Glukometr využíváme jednak k orientační diagnostice pacientů s podezřením na nový diabetes mellitus, ke zjištění dekompenzace diabetu u pacientů léčených s cukrovkou, u akutních stavů s poruchou vědomí, ale také ke sledování pacientů–diabetiků k ověření účinnosti antidiabetické terapie.

© 2013–2024 | Jan Virt | 181981 lidí | prodleva 12.42 ms | databáze 3 spojení za 0.86 ms | paměť 687 kB