Všeobecný praktický lékař
MUDr. Jan Virt

Provozní informace

publikováno

Abychom zvýšili kvalitu poskytované péče, rozdělili jsme ordinační dobu na několik částí. Není totiž správné, když v čekárně sedí nemocný s „virózou“ a vedle něj čeká pacient pouze na recept. Řada činností se dá plánovat dopředu. Myslete proto na Váš i náš čas a objednejte se s předstihem. Předejdete tak jednak plné čekárně, ale i chybám a nedorozuměním, které plynou ze shonu nejen ze strany zdravotníků. Děkujeme.

Náhle jsem onemocněl(a)

Pro pacienty, kteří náhle onemocněli nebo u nich došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, je vyhrazen začátek ordinační doby. Pacient vyčká příchodu sestry v čekárně a stručně jí popíše své zdravotní obtíže. Sestra podle závažnosti stavu a s přihlédnutím k času příchodu stanoví pořadí pacientů, v jakém budou ošetřeni. Postupně ošetříme všechny pacienty, kteří nás navštíví v ordinační době. Určitě ale nedoporučuji přijít bez objednání v čase pro objednané, Vaše čekání pak může být velmi dlouhé. Poslední pacient se dostaví alespoň 15 minut před koncem ordinační doby!

Léčím se dlouhodobě

Pacienti, kteří nemají obtíže, které nesnesou odkladu, se mohou objednat na předem stanovený termín. Tuto možnost důrazně doporučujeme, předejdete tak dlouhému čekání v ordinaci! V čase pro objednané mají objednaní pacienti přednost. Mějte prosím na paměti, že vzhledem k charakteru práce nelze přesně dodržet čas objednání. Objednat se můžete u sestry.

Potřebuji se poradit

Konzultace jsou možné buď osobně, emailem, nebo telefonicky během ordinační doby. Na osobní konzultaci je nutné se předem objednat.

Odběry biologického materiálu — krev, moč

Odběry krve provádíme denně od 7:30 do 9:00 hodin našim registrovaným pacientům na naše žádanky, ale i na žádanky jiných lékařů. Aby výsledky nebyly zkreslené, provádí se odběr ráno nalačno (12 hodin bez jídla), ranní léky zapijete obyčejnou(!) vodou (pozor – diabetici užijí léky na cukrovku až po odběru krve s prvním jídlem), 3 dny žádný alkohol, žádná náročná fyzická aktivita. Z časových důvodů doporučujeme se k odběru krve nahlásit u sestry.

Odběr ranní moče se provádí doma. Správně se odebírá střední proud první ranní moče (část moče jde do toalety, poté se část zachytí do uzavíratelné zkumavky/nádobky). Odběr začíná omytím genitálií vodou! Ženy provádí odběr mimo menstruaci. Nejlépe tak, že ve sprchovém koutě stojí rozkročmo a po omytí genitálií zachytí střední proud. Muži musí nejprve stáhnout předkožku a poté genitál řádně omýt vodou. Nesprávna tehnika odběru zkresluje výsledky vyšetření. Omytou a řádně uzavřenou zkumavku přinesete do ordinace.

Ostatní odběry (výtěr z krku, z konečníku, sputum, stolice, stěry z tkání a kůže) provádíme denně do 10:00 hodin.

Zdravotní prohlídky – všeobecné preventivní, pracovnělékařské, pro posudkové účely

Všeobecné preventivní prohlídky provádíme po předchozím objednání, a to obvykle ve dvou fázích:

  1. objednání na odběr krve (viz výše),
  2. objednání k vyšetření lékařem — vlastní prohlídka (trvá 30–60 minut).

Pracovnělékařské preventivní prohlídky provádíme pouze po předchozím objednání uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům našich smluvních partnerů, případně našim registrovaným pacientům, pokud se jedná o práci zařazenou do kategorie 1.

Vyšetření pro potřeby vyhotovení posudků (řidičský a zbrojní průkaz, ke studiu, k rekondičnímu pobytu, pro cesty do zahraničí apod.) provádíme pouze po předchozím objednání. Upozorňujeme, že tyto služby zpravidla nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ceny se řídí platným ceníkem.

Administrativa

Administrativní úkony (výpis z dokumentace, pojistky, návrhy na lázeňskou péči apod.) provádíme průběžně. Podklady je třeba doručit do ordinace osobně či poštou a formuláře musí mít předvyplněné hlavičky s iniciály pacienta. Předběžný termín vyhotovení sdělíme při převzetí podkladů. Ceny úkonů se řídí platným ceníkem.

© 2013–2024 | Jan Virt | 178312 lidí | prodleva 12.19 ms | databáze 3 spojení za 0.99 ms | paměť 687 kB